Welocome to CallPlay

CallPlay ประกาศยกเลิกระบบเติมเงินผ่าน Linepay และ Pay4cash
CallPlay ประกาศยกเลิกระบบเติมเงินผ่าน Linepay และ Pay4cash

                ขอแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 23:59 น. เป็นต้นไป จะยกเลิกระบบเติมเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ ในช่องทาง Linepay และ Pay4Cash

 

https://www.callplay.in.th/topup/images/topup/icon-LinePay.png     https://www.callplay.in.th/topup/images/topup/icon-pay4cash.png

 

โดยช่องทางดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้อีก แต่การเติมเงินช่องทางอื่นยังสามารถใช้งานได้ปกติ

ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia